Klauzula informacyjna zgodna z RODO

Informujemy, że:

1. Administratorem danych jest Restauracja Orzeł D. Stefański, M. Stefański Sp.J z siedzibą przy ul. Warszawskiej 88 w Gdańsku, 80-180 Gdańsk, tel.:505 100 666, adres e-mail: biuro@restauracjaorzel.pl

2. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo sprzeciwu, zażądania zaprzestania przetwarzania i przenoszenia danych, jak również prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.

3. Podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne do wykonania umowy, wykonania zamówienia, przyjęcia zgłoszenia, aplikowania o pracę w Restauracji Orzeł.

W przypadku niepodania danych nie będzie możliwe wykonanie umowy, wykonanie zamówienia, przyjęcie zgłoszenia, aplikacja o pracę.

4. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały udostępnieniu podmiotom trzecim. Odbiorcami danych będą tylko instytucje upoważnione z mocy prawa.

5. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały profilowaniu.

6. Administrator danych nie ma zamiaru przekazywać danych osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej